Aswoensdag 14 februariDe vormelingen waren opnieuw uitgenodigd naar de viering van Aswoensdag. De oproep werd goed beantwoord.
55 vormelingen in de viering van 10.00 uur in de
Sint-Hilariuskerk en 29 in de Sint-Theresia kerk in de viering van 19.00 uur. De vormelingen namen ook het voorlezen voor hun rekening. De viering verliep rustig en er was aandacht. De oude palmtakjes werden verbrand en de as gewijd. Na de viering was er in de kerk een sobere broodmaaltijd. Soep en brood. 37 mensen namen daaraan deel. Het was best gezellig. Zo zijn we de 40 dagentijd gestart. We zijn op weg naar Pasen.
Sonja

Vormelingen in ElkerlycWoensdag 7 februari een activiteit voor de vormelingen staat op het programma. Een groep van 22 vormelingen hebben ervoor gekozen om naar het rusthuis Elckerlyc te gaan.

Ze worden in twee groepen ingedeeld. Eén groep krijgt een rondleiding de andere groep speelt met de bejaarden. Terwijl de vormelingen spelen kijken de bejaarden geamuseerd toe. Ze beleven er duidelijk plezier aan.

Ondertussen krijgen de anderen heel wat te zien en te horen. In de living zit Willy ons op te wachten. Hij speelt voor de groep op zijn elektronische piano. Telkens moeten ze raden welk liedje hij speelt.

Na een tijd wisselen de groepen. Het is een leerrijke namiddag. Dank je wel dat we een kijkje mochten nemen in het rusthuis “Elckerlyc”.Sonja

Weekend in de karmel BruggeVrijdag 2 februari staat aangestipt op de kalender. Het vormselweekend kondigt zich aan. De vormsel kandidaten van Sint-Theresia en de Wijnberg trekken erop uit.
Met een groep medewerkers zijn we tijdig in Brugge om alles klaar te zetten. We verwachten de vormelingen tegen 18.30 uur. Alles loopt vlot. De vormelingen kunnen in kleine groepjes gezelschapspelletjes spelen. Als iedereen er is mogen ze met hun valies naar hun kamer. Om 19.30 uur worden we aan tafel verwacht voor een warme maaltijd.
Na de zangstonde en een kennismakingsspel is het tijd om onder de wol te kruipen. Er zijn er die vlug slapen, maar… er zijn er ook die proberen de boel op stelten te zetten.
Zaterdag is een drukke dag, naar het bijbelhuis, een film, verzoeningsviering en dan ’s avonds Cluedo.
Zondag onze laatste dag. We hebben een gebedsmoment met eucharistie. Dan een doorschuifsysteem met o.a. een kwis, wafelenbak, wenskaarten knutselen, bibliodrama enz… ‘s Middags is er apéritief en middagmaal, frietjes met stoofvlees, lekker…
Na het eten is er nog zang en om 14.30 uur komen de ouders. We vergasten ze met koffie of thee en wafeltjes gebakken door de vormelingen.
Het is een geslaagd weekend en de kandidaat vormelingen gaan moe maar voldaan naar huis.
Een welgemeende dank aan alle medewerkers zonder jullie zou het echt niet lukken.

Sonja

Kruisjeswijding 21 januari 2018Zondag 21 januari al vroeg ’s morgens is het druk in de Wijnbergkerk. De kruisjes die de ouders voor hun vormeling gemaakt hebben worden gewijd. De opkomst van de vormelingen is heel goed. Op een paar uitzonderingen na zijn ze er allemaal. Het is een mooie viering. 17 vormelingen hebben er voor gekozen om de viering te helpen voorbereiden. Ze doen dat heel goed, voorlezen, toneel spelen, alsof ze nooit iets anders deden.
Het is vrij rustig in de kerk, hier en daar wat babbelaars, maar al bij al valt het nog mee. Het zingen zou wat beter kunnen, maar kom het is ook nog vroeg in de morgen. Op het einde van de viering worden de kruisjes gezegend en krijgen de vormelingen hun kruisje mee naar huis.
Dank aan iedereen die meehielp om de viering voor te bereiden. Het wordt weer uitkijken naar een volgende activiteit.

Sonja

Fakkeltocht voor de vormelingen van de FederatieVrijdag 8 december 2017. Met argusogen kijken we naar de weersvoorspellingen. Het mag zeker niet regenen want de fakkeltocht gaat door deze avond. Er zijn 322 ingeschreven. En als het in het water valt is dat heel erg jammer.
Maar kom de weergoden zijn ons gunstig gezind en het regent niet. Hopelijk blijft het heel de avond zo. We hebben het goed voorbereid en het loopt vrij vlot. Het is wel koud vooral voor hen die aan een stopplaats staan. De mensen hebben er echt zin in. Voor de vormelingen en hun gezin is dit een leuke activiteit. Er zijn zes stopplaatsen. In de Menenstraat krijgen ze een jeneverke of een warme choco. Dat warmt de innerlijke mens op. Op het nieuw kerkhof worden de doden herdacht.
Aan het Mariakapelletje in de Goudbergstraat kunnen de vormelingen iets schrijven over hun moeder/grootmoeder op een papieren bloem. Die wordt dan dicht geplooid en op het water gelegd. Heel mooi want de bloem gaat open op het water.
Aan de grot wordt er gebeden en een kaarsje ontstoken. Vandaar gaat het naar het groot portaal van de Sint-Hilariuskerk. Daar wordt een beker soep aangeboden. Niemand die dat weigert want het is heel lekkere soep. Dank je wel aan de mensen die de soep maakten.
Eens terug in SPWe basis is er nog gezellig samenzijn. Dank aan allen die meewerkten om alles in goede banen te leiden. We zien al uit naar een volgende activiteit.
Sonja